DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

PacXpert™

陶氏 PacXpert™ 包装技术 | 陶氏公司

传统硬质容器的柔性可回收再用替代品

陶氏PacXpert徽标

我们热衷于将塑料纳入为循环经济的组成部分,让它远离环境。这意味着包装的设计和日常使用要实现可持续性。正因如此,我们开发了PacXpert™包装技术,成为传统容器的柔性可持续替代品。

PacXpert™包装可重复循环使用。PacXpert™柔韧轻巧,可降低储运成本,最终帮助减少二氧化碳排放。

PacXpert™在设计上简便易用,与传统包装相比,更加轻便耐久,成本效益更高。独特的立方体形状使包装非常稳定,立置和侧置效果同样良好。
 

探索 PacXpert™创新包装技术

传统容器的柔性可持续替代品


PacXpert™功能多样,适合汽车、食品、涂料等多种应用。包装设计精巧,装卸轻松,牢固稳健,可将净水等必需品运往亟需帮助或支援的地区。
 

从PacXpert™包装中倾倒机油
将PacXpert™包装中的涂料倒入涂料槽
将PacXpert™包装中的炒蛋汁倒入煎锅
将PacXpert™包装中的挡风玻璃液倒入发动机舱

PacXpert™被授权商和技术合作伙伴

陶氏与 Smart Bottle, Inc 签订独家协议,在全球范围内授权PacXpert™ 包装技术许可。

陶氏向指定转换商转授这款喜人技术的许可权限,允许后者运用技术,促进市场上的差异化柔性包装解决方案。

有意与我们合作? 敬请垂询,期待聆听您的心声。


被授权商

地区 被授权商
亚太地区
欧洲、中东和非洲
拉丁美洲
北美


技术合作伙伴