DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

屋顶系统解决方案

材料科学实现耐用性和能源效率

在陶氏,我们拥有卓越的屋面创新历史,让我们共同探索,携手共创建筑行业的美好未来。凭借 40 多年的屋面科学经验,包括产品、应用、市场和规格开发,陶氏拥有超过 37 个研发中心,为客户提供快速获得全球更好解决方案的机会。我们的技术如何帮助您改进屋面系统?
 

屋顶创新源自技术

明天的建筑需要从今天的屋面上改进更多。我们多功能的技术和化学产品,结合整个价值链的参与,使陶氏成为屋面创新的首选合作伙伴。我们的解决方案不仅能兼顾舒适度也为美观设计提供解决方法。技术如何改变屋面?

耐用屋顶材料

遵守这些要素是任何优质屋面系统的基本前提。我们正在不断研发新技术来提高耐候性,包括耐水、紫外线、冰雹和积水。耐化学和防火解决方案、热老化稳定性和灵活性也是关键领域。这些发展推动了对改进保修的支持,以确保产品的使用寿命能够经受住时间的考验。您面临的最大挑战是什么?

通过屋顶解决方案实现可持续发展未来

随着我们适应气候变化和努力降低排放,陶氏通过能源效率赋能解决方案将承诺付诸行动。无论您是试图延长屋顶使用寿命以减少撕裂、降低成分中的 VOC 含量,还是获得第三方认证,陶氏都准备与您合作,推动屋顶的可持续变化。我们如何才能一起带动共同整个行业?

提高效率的屋顶系统

如今的技术进步速度正在以闪电速度发展,屋顶也并非例外。我们提供快速、可定制配方开发,我们将整个价值链与更智能的屋顶工作连接起来。简化应用程序,缩短恢复服务的时间,同时加快安装速度并降低成本,所有这些都需要新的协作水平。我们如何帮助您加快速度?

  • 了解VORASURF™ 504表面活性剂如何提高喷涂泡沫的保温效率

     

屋顶应用&产品资源